Řádná Valná hromada FC Biocel Vratimov se uskuteční v pátek 11. prosince 2015 od 17.30 hodin v kulturní místnosti na fotbalovém stadionu.

PROGRAM:
1. úvod
2. volba řídícího a zapisovatele VH, mandátové a návrhové komise
3. zpráva o činnosti
4. zpráva o ekonomice klubu
5. zpráva mandátové komise
6. zpráva revizní komise
7. diskuze
8. zpráva návrhové komise
9. návrh a schválení usnesení VH