Naše mládež stále pokračuje ve zdokonalování svých dovedností v tělocvičně. Hlavní věcí, na kterou nyní klademe důraz je píle a disciplína během tréninkových jednotek. Jsme velice rádi, že děti začínají chápat, co po nich vyžadujeme, a tímto se kvalita tréninkových jednotek zvyšuje. Je zapotřebí také poděkovat rodičům, kteří rovněž na děti apelují, aby při tréninku soustředili svou pozornost pouze na samotný trénink.

S potěšením můžeme také oznámit, že se nám podařilo rozšířit realizační tým o kvalifikovaného odborníka. Jedná se o paní Mgr. Barboru Peškovou, která svým zaměřením na tělesnou výchovu a pedagogiku, bude vhodným doplněním do trenérského týmu a bude mít na starosti zejména pohybovou a koordinační přípravu dětí.

Dne 4.2.2018 se ročníky 2009 a 2010 zúčastní turnaje v Polance. O den dříve pak ročníky 2007 a 2008 sehraji turnaj v Hlučíně. Tímto bychom chtěli pozvat všechny rodiče a fanoušky, aby podpořili naše naděje.