08.01.2018 započali i naši nejmenší svěřenci přípravu na jarní část sezóny, ve které se zúčastní hned několika turnajů. Prvním z nich bude turnaj v Polance, konaný 21.01.2018, kterého se zúčastní náš tým U 9. Další zimní turnaje jsou zatím stále v jednání.

Do konce března pak budou probíhat tréninkové jednotky v sokolovně, a to vždy v pondělí v 15:30 a ve čtvrtek v 16:30.

Naším cílem je:

Zvýšit zájem dítěte o fotbal a sport

Dostat do dětí sportovního ducha a čestné chování

Rozvíjet přirozené pohybové dovednosti

Osvojit si základní herní dovednosti

Naučit děti trénovat a vést je k sebezdokonalování

Jsme velice potěšení velkým zájmem dětí o fotbal ve Vratimově. Za trenérský tým, bychom také chtěli poděkovat rodičům, že k nám stále přivádějí své děti a vkládají do nás důvěru. Budeme dělat vše proto, aby zájem u dětí, ale i u rodičů neopadl.