POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Řádná Valná hromada FC Vratimov z.s. se uskuteční v úterý 27.12.2016 od 18.hod. v kulturní místnosti na fotbalovém stadionu.

PROGRAM:

  1. Úvod
  2. Volba řídícího a zapisovatele VH, mandátové a návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti klubu
  4. Zpráva o ekonomice klubu
  5. Zpráva mandátové komise
  6. Zpráva revizní komise
  7. Diskuze
  8. Zpráva návrhové komise
  9. Návrh a schválení usnesení VH a výroční zprávy

Ve Vratimově dne 7.12.2016