Řádná Valná hromada FC Vratimov z.s. se uskuteční v pondělí 18. prosince 2017 od 18:30 hodin v kulturní místnosti na fotbalovém stadionu.

PROGRAM:

1. úvod

2. volba řídícího a zapisovatele VH, mandátové a návrhové komise

3. zpráva o činnosti

4. zpráva o ekonomice klubu

5. zpráva mandátové komise

6. zpráva revizní komise

7. diskuze

8. zpráva návrhové komise

9. návrh a schválení usnesení VH a výroční zprávy