V sobotu 23. 11. 2019 proběhla v našem areálu celodenní akce k devadesátému výročí našeho klubu. Od 11 hodin se postupně na hřišti ukázali hráči všech našich mládežnických oddílu, od nejmladší U9, přes U11, až po nejstarší U13, dále se nám také představila fotbalová školička. Kluci si tuto událost náležitě vychutnali, a to i za přispění krásného slunečného počasí, na závěr jejich vystoupení si pak převzali památeční batoh se sladkostmi. Po představení našich mladých nadějí, nastoupili ke svému utkaní naše mužská družstva. Hráči obou mužstev se snažili, před velmi slušnou návštěvou, o líbivý fotbal se spoustou branek, a bylo vidět, že se chtějí předvést všem přítomným z řad fanoušků, či hráčů. Na závěr fotbalového programu přišlo utkání starých gard, ve kterém bylo k vidění hned několik hráčů, kteří prošli našim klubem. Především díky jejich zápalu a nasazení pro hru si mohli všichni přítomní zavzpomínat na všechny ty předešlé roky, ve kterých byl náš klub úspěšný, avšak v určitých časech i méně úspěšný. Zástupci starých gard se za své předvedené výkony nemusí vůbec stydět, ba naopak nám předvedli hezkou podívanou a udělali tak za celým fotbalovým dnem více než důstojnou tečku.

Během těchto utkání si všichni návštěvnici a fanoušci mohli zakoupit upomínkové předměty, které byly vyrobeny speciálně k tomuto výročí. Bonbonkem těchto upomínkových předmětu je zcela jistě speciální publikace, mapující vývoj klubu a jeho úspěchy, jež byla vydaná právě k tomuto výročí 90 let klubu. Po celou dobu měli také všichni zúčastnění možnost se občerstvit horkým čajem přímo na hřišti. Závěrem celé akce se všichni hráči, ať už bývalí, či současní, včetně všech pozvaných hostů, zúčastnili oslav v restauraci U Šodka, ve které jsme si mohli všichni společně užít večera a důstojně zavzpomínat na lidi spojené s naším klubem, kteří již nejsou mezi námi, avšak i na ty, kteří se stále aktivně podílejí na činnosti a existenci klubu.

I tímto článkem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným našich oslav, dětem, hráčům, trenérům, rodičům, fanouškům, panu místostarostovi Böhmovi, bývalé paní starostce Hrudové, zástupcům firmy Joma, panu Staskevičovi a panu Richtrovi, dále panu Hečkovi, a také předsedovi městského fotbalového svazu panu Viščorovi. Zvláštní poděkováni patří panu Huserovi, panu Pražákovi, panu Lerovi a panu Gellnerovi, kteří se velkou měrou zapříčinili o uspořádaní tohoto dne.

Věřím, že klub se dostal za pomoci těchto lidi i vás všech z nejhoršího ven a bude tady ještě mnoho a mnoho let.

Tomáš Klejnot, předseda FC VRATIMOV z.s.