U „A” mužstva dochází po konci sezóny a sestupu zpět do 1.A třídy ke změně na trenérských postech. Lavičku opouští, jak hlavní trenér Jiří Hořínek, tak i jeho asistent Vladan Pražák. Nadcházející ročník bude tým pod vedením Filipa Racka, jemuž bude pomáhat jako hrající asistent Radim Pešek. Odstupujícím trenérům je třeba poděkovat za jejich práci a obětavost. Chlapi díky!