Členské příspěvky za rok 2016 !!!

POZOR:
VV FC Vratimov z.s. prodlužuje termín pro zaplacení členských příspěvků
za rok 2016 do 30.11.2016.
Ve Vratimově 16.11.2016              Výkonný výbor FC Vratimov z.s.